mission statement

Mission statement

 

Het werk wat ik verricht zal zoveel mogelijk in overeenkomst zijn met de wensen van de opdrachtgever. Al mijn kennis en motivatie zal ik gebruiken om de werkzaamheden goed uit te voeren.  Als mijn kennis niet ver genoeg reikt of als er twijfel ontstaat over kennis zal ik het raadplegen van externe kennis, zoals gespecialiseerde bedrijven of collega’s niet schuwen

Als de wensen van de opdrachtgever voor mij niet realiseerbaar, gevaarlijk of milieu onvriendelijk zijn zal ik in overleg proberen de opdrachtgever op andere gedachten te brengen, om zo tot een compromis te komen welke voor beide acceptabel is. Indien het nodig om de werkzaamheden soepeler of beter te laten verlopen zal ik in overleg met de opdrachtgever externe kracht en kennis inhuren.  Indien een werk te groot voor mij is, of ik mis expliciete kennis hierover zal ik dit duidelijk aangeven. In overleg met de opdrachtgever zal ik dan externe kennis en kracht inhuren of het werk niet uitvoeren.

De werkzaamheden die ik verricht zullen professioneel en verantwoord zijn. Indien een opdrachtgever wil dat ik werkzaamheden uitvoer die tegen mijn kennis ingaan of wat ik als “knoeien” ervaar zal ik proberen de opdrachtgever te overtuigen om het anders te doen.

De omgeving waar de werkzaamheden uit gevoerd dienen te worden is gedeeltelijk bepalend voor de kwaliteit van het werk. Hiermee bedoel ik dat bijvoorbeeld de reparatie van een werktuig welke grotendeels versleten is, het apparaat niet zal voorzien van een heel duur onderdeel. Hier zal ik ervoor kiezen een reparatie te doen welke in overeenstemming is met de conditie van het apparaat. of het apparaat vervangen voor een nieuw exemplaar, afhankelijk van de wensen,  

ten alle tijden zal ik werkzaamheden zo veilig mogelijk,  zo milieu vriendelijk mogelijk en omgeving vriendelijk mogelijk  uitvoeren, de gedane werkzaamheden zullen veilig zijn en van zo hoog mogelijke kwaliteit zijn

 

Ron van Gemeren

2007

 

20150422 Logo v Gemeren_werkkleding tekst zwart